Мэдээ
Австралийн уул уурхайн болон металлургийн институтын гишүүн боллоо

ПИК ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Н.Анхбаяр нь 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр Австрали улсын уул уурхай, металлургийн холбооны /AusIMM the minirals institute –Australasian institute of mining metallurgy / гишүүний шаардлагыг ханган, гишүүнээр элслээ. Хамт олны зүгээс цаашдын ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсэн, талархал илэрхийлж байна.