Мэдээ
Алтан цагаан овоо төсөл дээр хамтран ажиллахаар боллоо.
Дорнод аймгийн Цагаан Овоо сумын нутагт байрлах Степ Гоулд ХХК-ийн Алтан Цагаан овоо төслийн нуруулдан уусгах талбайн маркшейдерийн хэмжилт, хяналт болон уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаанд маркшейдерийн хэмжилт, боловсруулалтын ажил давхар гүйцэтгэхээр боллоо.