Мэдээ
Лабораторийн үйл ажиллагаа эхлүүллээ.

Манай компани Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын нутагт байрлах Сорговь төслийн үйл ажиллагаанд төлөвлөлт, хяналтын ажил хийж гүйцэтгэж байна.

Сорговь нүүрсний уурхай нь хажуудаа лаборатори байгуулан туршилтаар ажиллуулж эхлүүлсэн бөгөөд уурхайн 5 дугаар сараас эхлэн нүүрсний 

дээжинд шинжилгээ хийж эхлээд байна. Тус лабораторид ажиллаж буй манай компанийн хатуу түлшний технологичид нь нүүрсний уурхайн салбарт,

тухайн чиглэлийн судалгаа хийж байсан туршлагатай мэргэжлийн химичид болно.