Мэдээ
Хангийн боомт дээр нүүрс хадгалах талбайг хүлээлгэж өгөв