Мэдээ
Хангийн боомт дээр нүүрс хадгалах талбайг хүлээлгэж өгөв

Сорговь нүүрсний ил уурхайн төсөлтэй холбогдуулан Дорноговь аймгийн Ханги хилийн боомт дахь байрлах нийт 10 га бүхий нүүрс хадгалах талбайн ажлыг 2020 оны 08-р сараас эхлэн 1 сарын хугацаанд хариуцан ажиллаж хүлээлгэн өглөө. Уг төсөлд манай компаниас маркшейдерийн хэмжилт, зураглал болон удирдлага зохион байгуулалтын ажлыг хариуцан хийж, амжилттай хамтран ажиллалаа.