Мэдээ
Алтан Цагаан-Овоо төсөл Нуруулдан уусгах талбайн ажлыг хүлээлгэн өгөв.

Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо суманд байрлах Алтан Цагаан-Овоо алтны уурхайн нуруулдан уусгах талбай болон үерийн усан сангийн ажилд манай маркшейдер инженерийн баг СТЕП ГОУЛД ХХК-тай хамтран ажиллалаа. Үүнд:

  • Далангийн налуу, улны түвшинг дизайны дагуу гаргуулах, 
  • Түвшингийн хяналт,
  • Хүрээ хязгаар болон түвшингийн тэмдэглэгээ,
  • Барилга байгууламжийн булангийн цэг, тэмдэгтийн акт
  • Маркшейдерийн хэмжилт, боловсруулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.