Үйл ажиллагаа
Усны барилга байгууламж, нуруулдан уусгалт
Манай компани нь усны болон хог хаягдлын барилга байгууламж, нуруулдан уусгалтын чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. 
  • Усны болон хог хаягдлын барилга байгууламжийн зураг төсөл
  • Усны болон хог хаягдлын барилга байгууламжийн гүйцэтгэл, гэрээт ажил
  • Нуруулдан уусгах төслийн гүйцэтгэл хяналт
  • Нуруулдан уусгах төслийн мембран, хучилтын ажил