Үйл ажиллагаа
ТЭЗҮ, судалгаа шинжилгээ
Бид дараах үйлчилгээнүүдийг цогцоор нь үзүүлж байна.
 
Үүнд : 
  • Тойм судалгаа, урьдчилсан болон нарийвчилсан ТЭЗҮ боловсруулах 
  • Төслийн хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагааны зардлын тооцоо
  • Тоног төхөөрөмжийн сонголт
  • Тээвэр, ложистикийн шийдэл
  • Уурхайн дэд бүтцийн загварчлал
  • Уурхайн менежментийн шийдэл
  • Төслийн эдийн засаг, санхүүгийн шинжилгээ
  • Төслийн эрсдлийн шинжилгээ